ยินดีต้อนรับสู่...การเรียนการสอนยุคใหม่ (Social Learning)

http://vorravan03.wikispaces.com

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1


social_network.jpg

ยินดีต้อนรับคุณครูและนักเรียนที่สนใจการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่

(Social Learning) ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ง่ายๆ จากเว็บไซต์นี้

กับคุณครูวรวรรณ เหรียญทอง อีเมล vorravan@gmail.com